Asbest werd vroeger vaak in daken gebruikt. Zolang de constructie blijft staan vormt dit geen gevaar. 

Het is pas bij afbraak of renovatie dat de vezels loskomen en het asbest ingeademd wordt. Voorzichtigheid is dan absoluut geboden.  


Dakwerken Hendrickx is een gecertificeerd bedrijf dat beschikt over ervaren en opgeleide vakmensen die de asbest op een veilige en secure manier verwijderen.


Asbest veilig en correct laten verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid biedt daarom subsidies en maatregelen aan om particulieren en ondernemingen te ondersteunen.

Meer info vind u op: